سرای دانش

تکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیر

اسکراچ برد مقوای مخصوصی است که جای سنگ های لیتو گرافی را گرفت و شامل لایه ی نازک از گچ خوب و سفت است که با چسپ مخصوصی درهم آمیخته و روی آن پرس شده است ضخامت این گچ خیلی کم است.

اسکراچ برد مقوای مخصوصی است  و جای سنگ های لیتو گرافی را گرفت ٬که شامل لایه ی نازک از گچ خوب و سفت است که با چسپ مخصوصی درهم آمیخته و روی آن پرس شده است ضخامت این گچ خیلی کم است و وقتی که خشک بشود خیلی محکم و صاف می گردد حوالی 1920 شخصی کشف کرد اگر لایه ی نازکی از مرکب مشکی روی این ورقه ی گچی اضافه کنند تا سطح آن مشکی شود و بعد به وسیله ی ابزار نوک تیز روی آن را خراش دهند خراش ها به صورت خطوطی سفید و با فرمی خاص که بستگی به نحوه ی خراش دارد نمایان می شوند به این ترتیب نتایج گرافیکی فوق العاده ای خلق می شود. تا آن زمان این مقوا٬مقوای راس نامیده می شد ولی امروزه این نوع مقوا را مورد استفاده ی تکنیکی قرار می دهند که اسکراچ برد نامیده می شود . اجرای طرح روی این مقوا ها را طراحی اسکراچ برد می گویند.

امروز در کلاس دوم طراحی اسکراچ برد به دانش آموزان آموزش داده شد :

مواد مورد نیاز :

برگه سفید

پاستل روغنی

ابتدا دانش آموزان بر روی برگه سفید خود با پاستل روغنی طرحی شبیه رنگین کمان رنگ شده کشیدند و سپس روی آن را با پاستل مشکی رنگ کردند.سپس با خراش طرح انگری برد (angry bird ) کشیدند.

این تکنیک به دلیل اینکه با پاستل روغنی کار می شود و بسیار رنگی است برای دانش آموزان بسیار جذاب بود و با شور و اشتیاق به این کار پرداختند و در پایان طرح های زیبایی را رسم کردند.

تکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیرتکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیرتکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیرتکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیرتکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیرتکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیرتکنیک اسکراچ برد یا خراش در زنگ هنر سرای دانش الغدیر