سرای دانش

فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۹/۱۳ به شرح زیر می باشد :

 

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

 

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

 

📚 مباحث آزمون صبحانه روز شنبه :

📌مطالعات اجتماعی

📌ریاضی

📌فارسی

 

 

📚زنگ اول فارسی /ریاضی :

فارسی : صفحه های ۵۲ تا ۵۳ تدریس شد .

ریاضی : تمرین های کتاب درسی حل و رفع اشکال شد .

 

📝زنگ دوم فارسی :

دبیر صفحه های ۵۶ تا ۶۱ تدریس شد .

 

🧮زنگ سوم ریاضی :

تمرین های کتاب درسی در کلاس حل و رفع اشکال شد .

 

📚زنگ چهارم کار در کلاس :

دفتر بازیابی را تکمیل کردند و درس ریاضی آزمون غیرحضوری را در کلاس پای تخته حل کردند .

 

📖زنگ پنجم مطالعات اجتماعی :

دبیر از دانش آموزان ارزشیابی کتبی گرفت .

 

📝تکالیف دانش آموزان :

📌مباحث آزمون ۱۵ آذر مطالعه و دوره شود .

📌آزمون غیر حضوری مجدد حل شود .

📌صفحه های ۵۷و۵۸و۵۹ کتاب کار ریاضی حل شود .

 

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی

 

 

فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش