سرای دانش

فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۹/۱۳ به شرح زیر می باشد :

 

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

 

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

 

📚 مباحث آزمون صبحانه روز شنبه :

📌مطالعات اجتماعی

📌ریاضی

📌فارسی

 

 

📚زنگ اول ریاضی/ کار در کلاس :

ریاضی : دبیر مبحث ضرب فرایندی و تکنیکی را تدریس و دوره کرد .

کار درکلاس : دفتر بازیابی را تکمیل کردند و تمرین ضرب را پای تخته حل کردند .

 

📝زنگ دوم هدیه های آسمانی :

دانش آموزان درس هشتم را دوره کردند و دبیر از آن ها پرسید

 

📖زنگ سوم فارسی :

دبیر کتاب های کار دانش آموزان را چک کرد و در پایان دانش آموزان املای پاتخته ای کار کردند .

 

📚زنگ چهارم مطالعات اجتماعی :

دانش آموزان درس جلسه قبل را مطالعه کردند و دبیر از آن ها پرسید .

 

🧮زنگ پنجم ریاضی :

دبیر مبحث ضرب دو عدد دو رقمی در یکدیگر راتدریس کرد .

 

📝تکالیف دانش آموزان :

📌صفحه های ۴۸و۴۹و۵۰ کتاب ریاضی خل شود .

 

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی

 

فعالیت های سیزدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش