سرای دانش

آزمون به روش جدید

انسان از لحظه تولد تا لحظه مرگ در بوته آزمایش‌های مختلف قرار می‌گیرد، از دل این امتحان‌ها یا پیروزمند خارج شده و یا با شکست بیرون می‌آید،...

انسان از لحظه تولد تا لحظه مرگ در بوته آزمایش‌های مختلف قرار می‌گیرد، از دل این امتحان‌ها یا پیروزمند خارج شده و یا با شکست بیرون می‌آید، بسیار بسیارند انسان‌هایی که از دل این آزمایش‌ها پخته‌تر و باتجربه‌تر بیرون آمده و بسیار بسیارند انسان‌هایی که بدون کسب هیچ توفیقی، شکست خورده و تنها چیزی که به دست آورده‌اند، عمر و سرمایه تلف شده‌شان است.
دایره امتحانات بیش از پیش گسترده است و به طور کلی، انسان با هر چیزی مورد امتحان قرار می‌گیرد ولی مزیت در این است که امتحان، آدمی را پخته کرده و او را باتجربه‌تر می‌کند، از این روست که می‌گویند بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
باری؛ همانطور که هر چیزی هدفی دارد، هدف امتحان نیز آگاهی از امکانات و استعدادهای انسان و از سوی دیگر انگیزه امتحان است. حال این مسئله را می‌توان تا حدودی در سطح آموزشی نیز سنجید، دانش آموز از لحظه ورود به دبستان تا سطوح بالاتر همواره در چرخه آزمون و خطا قرار دارد، درس می‌خواند، امتحان می‌دهد، درس خوانده و باز هم امتحان می‌دهد.
امتحان است که عیار یک دانش آموز برتر را از یک دانش آموز متوسط و ضعیف مشخص می‌کند؛ امتحان است که نشان می‌دهد دانش آموزی درس را خوانده، درس را یاد گرفته و یا بسیاری از این مسائل.
حال در مدارس سرای دانش یک مسئله مهم که در نمود خارجی داشته باشد، امتحان است. در این مدارس امتحانات بسیاری وجود دارد که آزمون های صبحانه، آزمون های دو هفته یکبار از خاص‌ترین نوع امتحانات در این مدارس محسوب می‌شوند.
واحد حافظ در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی  فعالیت دارد. در رشته ریاضی و تجربی سال یازدهم و دوازدهم یک پیشنهاد جالب ارائه شده است که آشنایی دانش آموزان سال یازدهم با حال و هوا و فضای دانش آموزان سال دوازدهم (کنکوری) است.
در روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 یک پیش آزمون بین کلاس یازدهم و دوازدهم ریاضی و تجربی برگزار شد،
هدف این آزمون بیشتر در جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه یازدهم با فضای کنکور در سال دوازدهم می باشد.

با تشکر از جناب آقای بهنام اسماعیلی معاون محترم آموزشی دبیرستان و با تشکر از پشتیبانان محترم آقای مجید سلاطینی (پایه یازدهم) و آقای محمدصادق طاهری (پایه دوازدهم)

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

آزمون به روش جدید

آزمون به روش جدید
media-object

نیما اکبری

به امید موفقیت کلاس دوازدهم ریاضی-تجربی و بتونیم با نتیجه ی خوب زحمات آقای طاهری رو جبران کنیم.