سرای دانش

فعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان پرسش

پایه دوم سیمین دانشور، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

📑با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز  98/09/16 به شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول ریاضی: تدریس بقیه ی فصل اشکال هندسی

📌زنگ دوم علوم وآزمایشگاه: تدریس ادامه ی فصل پیام رمز1

📌زنگ سوم فارسی: تمرین و تکرار حکایت خوش اخلاقی و کلمات هم معنی آن

📌زنگ چهارم هدیه های آسمانی : تمرین و رفع اشکال از آزمون عملکردی

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم کاردرکلاس: حل کتاب کار علوم درس فصل پیام رمز1

تکالیف امروز📚✏:

1)فارسی: رونویسی از حکایت خوش اخلاقی

2)حل کاربرگ ریاضی