سرای دانش

فعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعهفعالیت های شانزدهم آذر ماه در پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/09/16 شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول ریاضی: تدریس کسر و حل تمرین از کتاب درسی

📌زنگ دوم فارسی:تدریس درس پیراهن بهشتی

📌زنگ سوم مطالعات اجتماعی:انجام کاربرگ تقسیم کاردرخانه وکلاس

📌زنگ چهارم کاردرکلاس:به دلیل تعطیلات هفته ی پیش امروز در زنگ کاردرکلاس تمرین های کتاب ریاضی حل شد.

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم مهارت های زندگی: دانش آموزان خلاصه ی آخرین کتاب داستانی که مطالعه کرده بودند را برای هم کلاسی شان بیان کردند.

تکالیف امروز📚✏:

1) نوشتن رونویسی از درس پیراهن بهشتی

2) حل صفحه ۴۸ ریاضی

3) نوشتن دیدن در تاریکی علوم

4) مطالعه خلاصه درس علوم درس نور و مشاهده ی اجسام