سرای دانش

برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری)

برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری) در شانزدهم آذر ماه 1398 در دبستان دخترانه پرسش

فرزندپروری مسیری پر از چالش بوده و برای حل این چالش‌ها، آموزش بهترین گزینه است.

بدین منظور در شانزدهم آذر ماه 1398 در سالن اجتماعات دبستان دخترانه پرسش جلسه ای تحت عنوان این موضوع توسط سرکار خانم قربانی مشاور وروان شناس این دبستان برای تمامی والدین دانش آموزان برگزار شد، که در این جلسه بر نیازهای کودکان که در رابطه با والد یا والدین خود باید برآورده شود، تاکید شد. ضمنا، نتیجه عدم رسیدگی به نیازها نیز در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص روش‌های مناسب و صحیح رسیدگی به کودکان و ارتباط با آنها نیز صحبت شد.

برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری)

برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری)
 
برگزاری جلسه آموزش والدین (فرزند پروری)