سرای دانش

برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید

اگر برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید نه تنها در طول سال، بلکه برای امتحانات هم آماده خواهید بود.برنامه زمانبندی برای دوره امتحانات باید بسیار منطقی و اصولی باشد.

برنامه ریزی:

روشی است به صورت گام به گام که برای انجام هر چه بهتر و به موقع فعالیت ها و بها دادن به وقت انجام می شود.

 می توانیم با یک برنامه ریزی مناسب :

1- در مرحله اول باعث ایجاد آرامش و اطمینان در وجود خود شوید

2- به موقع، به مطالعه ی تمام دروس خود بپردازید. 

3- اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید. 

4- علاقه و عادت به مطالعه را در خود افزایش دهید. 

برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب می توانید به موارد زیر عمل کنید :

 

1-می توانید از افرادی که دارای تخصص در این زمینه هستند و از روحیات شما آگاهی دارند برای ترتیب دادن یک برنامه استفاده کنید. 

2-به ترتیب مطالعه دروس توجه داشته باشید، درس هایی را که به آنها کمتر علاقه دارید اول بخوانید. مخصوصا کنکوری ها می توانند پس از مطالعه ی دو درس اختصاصی حتما یک درس عمومی را مطالعه نمایند. 

3-وقتی در برنامه ریزی خود درسی را در ساعت معین مطالعه می کنید همیشه همین روند را ادامه دهید چرا که بعد از مدتی ذهن شما نسبت به آن موضوع شرطی شده و در آن ساعت درس مورد نظر را بهتر یاد می گیرید. 

برای خلاص شدن از اضطراب این توصیه ها را به کار ببندید : 

1- توانایی های خود را بشناسید و اعتماد به نفس خود را قوی کنید. 

2- برنامه ی امتحانی را جایی نصب کنید و پس از هر امتحان روی آن را خط بکشید. این کار انگیزه ی بیشتری برای درس خواندن و احساس نزدیک شدن به پایان امتحانات به وجود می آورد. 

3- به امتحان با این دیدگاه نگاه کنید که انگار فرصتی پیدا کرده اید تا دانسته های خود را نشان دهید. جملات مثبت انتخاب کنید و دائم با خود تکرار کنید. مثل «من آرام و راحت هستم و همه چیز را می دانم». 

در انتها، رعایت موارد زیر نیز می تواند در جلسه ی امتحان مفید واقع شود:

 

1-به موقع سرجلسه ی امتحان بروید و پیش از آغاز امتحان، سر جای خود بنشینید. 

2- به محض گرفتن ورقه ی امتحانی به خود قوت قلب بدهید و تلقین کنید که از عهده ی امتحان به خوبی بر می آیید. 

3- ابتدا نگاهی اجمالی به سوالات بیندازید و حتما وقت را در نظر بگیرید.

4- اگر پاسخ سوالی را نمی دانید هرگز روی سوال ترمز نکنید.

5- با خط خوانا بنویسید و شکل ها را با دقت ترسیم کنید. 

6-قبل از دادن ورقه ی امتحان، نوشته های خود را مرور کنید. 

7- هیچ عجله ای برای دادن ورقه نداشته باشید و تا آنجا که می توانید فکر کنید و تا پایان وقت صبر کنید. 

برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید

برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید