سرای دانش

آشنایی با اعداد دیجیتال در کلاس دوم دبستان سعادت آباد

آشنایی با اعداد دیجیتالی با استفاده از دست ورزی در کلاس دوم دبستان سعادت آباد

دانش آموزان در کلاس دوم آموزش اعداد دیجیتالی را فرا می گیرند.
برای آموزش ساعت دیجیتال و. اعداد دیجیتال،می توان از وسایل مختلفی مثل چوب بستنی و چوب کبریت استفاده کرد.ما امروز از دانش آموزان خواستیم که چوب کبریت با خود بیاورند و با این وسیله ی ساده اعداد دیجیتالی را یاد بگیرند. ابتدا معلم با استفاده از چینه اعداد دیجیتالی را پای تخته نشان داد.و سپس دانش آموزان هر کدام با استفاده از چوب کبریت هایشان آن را روی کاغذ آچار نشان دادند.و در پایان از آن ها خواستیم که هر کدام یک ساعت دیجیتالی را بخوانند.

 
 
 
 
پشتیبان:سیده نسیم حسنی
آموزگار:مرضیه اعرابی