سرای دانش

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۹/۱۷به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دوشنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز دو شنبه :

📌ریاضی

📌مطالعات اجتماعی

📌فارسی

📖زنگ اول فارسی :دبیر از تک تک دانش آموزان درس پرسید .

🧮 زنگ دوم ریاضی :دبیر تمرین های دانش آموزان را تک به تک چک کرد و مجدد تمرین ها را در کلاس حل و رفع اشکال کرد .

📒زنگ سوم مطالعات :دبیر پوشه های دانش آموزان را چک کرد و بعد از آن کتاب کار حل شد .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻زنگ پنجم و ششم ورزش  :دانش آموزان به باشگاه رفتند و بعد از گرم کردن ، قوانین  مربوط به بازی والیبال که آموزش دیده بودند را تمرین کردند .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌یک صفحه دیکته نوشته شود .

📌صفحه های ۶۷ و۶۸ و۶۹و۷۰ کتاب کار ریاضی حل شود .

📌یادآوری : تکالیف علوم حل شود .

نام دبیرها : خانم ها درخشان ،باباشاهی ،ریاضی

نام پشتیبان :خانم شیوا آقادائی

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش