سرای دانش

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۹/۱۷به شرح زیر می باشد :

 

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دوشنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز دوشنبه :

📌ریاضی

📌مطالعات اجتماعی

📌فارسی

🧮 زنگ اول ریاضی : دبیر تمرین های دانش آموزان را چک کرد و سپس تمرین ها در کلاس حل و رفع اشکال شد .

📚زنگ دوم مطالعات اجتماعی : دبیر پوشه کارهای دانش آموزان را چک کرد و بعد دانش آموزان را برای آزمون تشویق کرد .

📖زنگ سوم فارسی : دبیر از دانش آموزان املا دفتری گرفت .

📰زنگ چهارم زبان

🏻زنگ پنجم و ششم ورزش : دانش آموزان به باشگاه رفتند و بعد از تمرین های لازم برای گرم کردن بدن ، قوانین مربوط به والیبال که آموزش دیده بودند را تمرین کردند.

🔏تکالیف دانش آموزان  :

📌صفحه های ۷۲و۷۳و۷۴ کتاب کار ریاضی حل شود .

📌مرور فصل ۲ ریاضی حل شود .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش