سرای دانش

فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم آذر ماه پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان پرسش

پایه دوم سیمین دانشور، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

📑با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز  98/09/17 به شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول ریاضی:تدریس وتکمیل فصل 3

📌زنگ دوم ورزش:تدریس ادامه ی فصل پیام رمز1

📌زنگ سوم پژوهش: ارائه ی تحقیق فردوسی توسط دانش آموزان

📌زنگ چهارم فارسی: کتاب نگارش صفحات 39 و 40

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم قرآن: تدریس و بخش خوانی صفحات 31 و 32 و 33

تکالیف امروز📚✏:

1)کتاب نگارش: حل صفحات41 و 42 و 43

2)کتاب ریاضی: حل صفحه ی 54