سرای دانش

جلسه دیدار با اولیا

جلسه دیدار اولیا و دبیران دبیرستان دوره اول سرای دانش برگزار شد.

با برگزاری امتحانات میان ترم اول و با رسیدن به نیمه آذر ماه، دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت جلسه ملاقات حضوری دبیران و اولیا را برگزار نمودند.

با برنامه ریزی های انجام شده این جلسه در روز یکشنبه مورخ 17 آذر از ساعت 14 الی 15:30 در مدرسه برگزار شد که با اولیا حضور بسیار خوبی در این ملاقات داشتند.

در این جلسه اولیا توانستند مستقیما با دبیران صحبت کرده و به بررسی نکات قوت و ضعف دانش آموزان بپردازند. با ارائه راهکارهای پیشنهاد شده انتظار می رود دانش آموزان نقاط قوت خود را تثبیت و در جهت رفع مشکلات احتمالی بکوشند تا بتوانند بهترین نتایج کسب کنند.

جلسه دیدار با اولیا
 
جلسه دیدار با اولیا
 
جلسه دیدار با اولیا
 
جلسه دیدار با اولیا