سرای دانش

اگر می خواهید کیفیت مطالعه تان بهتر شود صفحه ی ۱۸۲ را تکمیل کنید

تهیه و تنظیم: محدثه کریمی پشتیبان پایه یازدهم و دوازدهم انسانی

صفحه ی ۱۸۲ دومین و مهم ترین قسمت دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی است.

با نوشتن دفتر برنامه ریزی دو دستاورد مهم خواهید داشت

اولین دستاورد شما افزایش ساعت مطالعه است. این دستاورد با رقابت شما با خودتان به دست می آید. هر هفته به مجموع ساعت مطالعه ی هفته ی قبلی خود نگاه می کنید و انگیزه پیدا می کنید تا در هفته ی بعد بیشتر و بهتر درس بخوانید. این یعنی رقابت خود با خود

دومین نتیجه ی نوشتن دفتر برنامه ریزی، بهبود کیفیت مطالعه ی شماست. کیفیت مطالعه دو جز مهم دارد. یکی از این دو، تعادل در مطالعه است. تعادل در مطالعه یعنی هر درس را به مقداری که برای شما ضرورت دارد مطالعه کنید‌.

صفحه ی ۱۸۲ چگونه به ایجاد تعادل و بهبود کیفیت مطالعه ی شما کمک می کند؟

ایجاد تعادل: پس از اینکه روز به روز ساعت مطالعه ی هر درس را  در صفحه ی هر هفته نوشتید، به سراغ صفحه ی ۱۸۲ می آیید و مجموع ساعات مطالعه ی هر درس را در صفحه ی ۱۸۲ می نویسید.

پس از ۷ یا ۸ هفته متوجه می شوید که در مطالعه برای هر درس تعادل داشته اید یا افراط و تفریط کرده اید .

صفحه ی ۱۸۲ آینه ای است که تعادل ها و عدم تعادل های مطالعه شما را نشان می دهد.

اگر می خواهید کیفیت مطالعه تان بهتر شود صفحه ی ۱۸۲ را تکمیل کنید