سرای دانش

فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان پرسش

پایه دوم سیمین دانشور، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

📑با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز  98/08/18 به شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول فارسی: انجام کتاب نگارش صفحات 41 و 42 و43، دیکته سنتی از درس چوپان درستکار (دیکته ی شماره 6)

📌زنگ دوم ریاضی: تدریس صفحه ی 56 ( معرفی عدد100)

📌زنگ سوم علوم و آزمایشگاه: مرور کامل بخش پیام رمز1 و پرسش کلاسی

📌زنگ چهارم هنروخلاقیت : آموزش خوشنویسی(حروف الفبای فارسی)

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم مهارت های زندگی: مرور مبحث جلسه ی قبل و تدریس موضوع جرات ورزی

تکالیف امروز📚:

1)کتاب نگارش: حل صفحات 44 و 45 و46

2)کتاب کار ریاضی: حل صفحه ی 58 و 59