سرای دانش

فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/09/17 شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول ریاضی:تدریس کاربرد کسر و حل تمرین و حل کتاب کار

📌زنگ دوم علوم وآزمایشگاه: ادامه ی تدریس درس 7(نور و مشاهده ی اجسام)

📌زنگ سوم ورزش: تمرینات ژیمناستیک

📌زنگ چهارم فارسی: روان خوانی درس 8 و حل کتاب کار

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم کاردرکلاس: حل صفحه ی 50 کتاب ریاضی

تکالیف امروز📚✏:

1) کلمات سخت پیراهن بهشتی 4 بار نوشته شود.

2)کاربرگ ریاضی حل شود.

3)صفحه ی 51 ریاضی حل شود.

4)ورقه ی آلومینیوم آچهار و آینه آورده شود.