سرای دانش

فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعخ فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

فعالیت های هجدهم آذر پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هجدهم آذر ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۹/۱۸به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز سه شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز سه شنبه :

📌هدیه های آسمانی

📌علوم

 👩🏫👭زنگ اول هدیه های آسمانی/ کار در کلاس:

📌هدیه های آسمانی : فعالیت های کتاب درسی تکمیل شد و برای درس ۸ نقاشی کردند .

📌کار در کلاس :دانش آموزان دو گروه شدند و هر گروه درس پنجم را به صورت معلم محور تدریس کرد .

🔬زنگ دوم علوم :دبیر تکالیف دانش آموزان را چک کرد و از دانش آموزان درس جلسه قبل را پرسید و سپس درس ششم را تدریس کرد .

📚زنگ سوم قرآن : مجله رشد ۲ در کلاس با کمک دبیر خوانده شد .

👩🏫زنگ چهارم مهارت :در مورد روابط بین فردی و جرات ورزی صحبت شد .

👩🏻🎨زنگ پنجم هنر و خلاقیت:  دانش آموزان به ادامه پروژه خوشنویسی پرداختند .

📝تکالیف دانش آموزان :

📌نقاشی برای درس هدیه های آسمانی تکمیل و فردا آورده شود .

📌درس های ۴ تا ۸ هدیه های آسمانی فردا امتحان گرفته می شود .

📌یادآوری : حل کتاب کار ریاضی فراموس نشود .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، قربانی ، توبک ، رفاعی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی