سرای دانش

اردوی فرهنگی تفریحی پارک بانوان

برگزاری اردوی پارک بانوان در دبیرستان سرای دانش (فلسطین)

با برنامه ریزی انجام شده دانش آموزان مدرسه متوسطه دوره دوم فلسطین در روز دوشنبه مورخ 18 آذر ماه راهی اردوی آموزشی و تفریحی پارک بانوان شده اند . 

 اردوی دانش آموزی یك فضای تربیتی و تمرینی است كه در آن اولین قدم برای تجربه استقلال، خودباوری ، اعتماد به نفس و زندگی گروهی برداشته می شود و شركت كنندگان در آن زندگی جدیدی را به دور از خانواده و در میان گروه همسالان تجربه می كنند.
اثر تربیتی یك اردوی فرهنگی تفریحی چنان عمیق است كه آثار آن تا ایام كهنسالی بر صفحه ذهن افراد باقی می ماند و به همین دلیل اردو از هر كار تربیتی مهم تر ، عمیق تر و ماندنی تر است.

در ادامه چند عکس  به یادگار  برای شما عزیزان ضمیمه شده است: اردوی فرهنگی تفریحی پارک بانوانبرای شما عزیزان ضمیمه شده است: 

اردوی فرهنگی تفریحی پارک بانوان
اردوی فرهنگی تفریحی پارک بانوان
اردوی فرهنگی تفریحی پارک بانوان
اردوی فرهنگی تفریحی پارک بانوان