سرای دانش

آموزش ریاضی در محیط واقعی

آموزش زاویه راست و تشخیص آن توسط دانش آموزان در محیط واقعی

هدف نهایی آموزش ریاضی به دانش آموزان کمک به درک مطلب، کاربرد مهارتها در عمل و یادآوری مفاهیم در آینده است. مطمئناً فایده‌ای ندارد اگر یک دانش آموز یک فرمول یا یک مفهوم ریاضی را تنها برای امتحان از بر کند بی آنکه مفهوم اصلی آن را درک کرده باشد. هر معلمی دوست دارد مطمئن باشد که دانش آموزان مفهوم اصلی درس ریاضی را درک کرده‌اند بدون اینکه تنها و تنها درگیر حفظ کردن فرمول‌ها و راه حل‌ها شده باشند.

آموزش ریاضی در محیط واقعی
هر معلمی به خوبی می‌داند یکی از موثرترین روش‌های برای یاد دادن یک مبحث درسی، نشان دادن کاربرد آن در عرصه عمل و در دنیای واقعی است. زمانی که دانش آموزان نحوه کاربرد یک مسئله را در جهان واقعی و در دنیای اطراف خود می‌بینند، با آن ارتباط برقرار کرده و کمتر دچار فراموشی می‌شوند. اما در یک کلاس ریاضی، پیدا کردن کاربرد مباحث درسی در دنیای واقعی و زندگی روزمره همیشه ساده نیست. بنابراین اگر نتوانستید مصادیقی را در دنیای واقعی بیابید دست کم می‌توانید کاربرد آن مفهوم ریاضی را در سایر مباحث ریاضی یا علمی نشان دهید. به این ترتیب به دانش آموزان کمک می‌کنید ارتباطات بین مباحث درسی را در ذهن خود زنده و فعال نگه دارند.

آموزش ریاضی در محیط واقعی
به همین منظور دانش آموزان کلاس سوم یاس برای درک بهتر مفهوم زاویه راست به همراه دبیر و پشتیبان خود به حیاط مدرسه رفتند و از نزدیک با زاویه های مختلف آشنا شدند.
آنها همچنین با استفاده از گونیا که بهترین وسیله برای تشخیص زاویه راست است، زاویه های راست یا همان قائمه را در محیط اطراف خود تشخیص دادند و درک بهتری از این موضوع پیدا کردند.
یکی از مهم ترین مزایای این روش تدریس این است که دانش آموزان نقش فعال و موثری در این نوع یادگیری دارند و شور و شوقی که در کشف موضوعات پیرامون خود دارند، باعث علاقه مندی و ایجاد انگیزه در یادگیری آنها می شود.

آموزش ریاضی در محیط واقعی
نام دبیر: مهرانگیز لطفی
پشتیبان: الناز مرادی