سرای دانش

آغاز امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 99-98

امتحان، ابزار اندازه گیری دانسته های ماست و مهم این است که با شرایط استاندارد برگزار شود.

با توجه به شروع امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 99-98 مدارس و با توجه به اینکه امتحان، ابزار اندازه گیری دانسته های ماست و مهم این است که با شرایط استاندارد برگزار شود. بهرحال وقتی امتحان می دهیم از نظر روانی تأثیر زیادی بر شخصیت ما دارد و موفقیت در آن می تواند باعث رشد اعتماد به نفس شود و عدم موفقیت نیز تأثیر منفی خواهد داشت.

لذا جهت تمرکز لازم و موفقیت در امتحان باید به نکاتی توجه داشت که بخشی از آنها عبارتند از:

1- دقت در متن سوال

2- مدیریت زمان

3- تجزیه و تحلیل ذهنی

4- بازبینی پاسخ ها

5- استفاده از نکات کلیدی در جمله بندی ها

6- مطالعه دروس امتحانی با 2 یا 3 دانش آموز دیگر به صورت گروهی

7- سعی شود به جای حفظ مطالب به فهم مطلب بپردازید و آن را به زبان خودتان بازگو کنید تا ضریب فراموشیتان کمتر شود.

8- پاسخ گویی را از سوالات ساده شروع کنید که باعث افزایش اعتماد به نفس و امیدواری شما می شود.

در اینجا لازم است به نقش والدین در ایام امتحانات هم نیز اشاره ای شود:

1- خانه را آرام کرده و فضای مناسب درس خواندن را فراهم کنند.

2- فرزندان را از امتحان نترسانند و بر تلاش آنها تأکید داشته باشند.

3- توجه بیشتر در ایام امتحانات به فرزندان و ایجاد آرامش روانی بهترین هدیه برای آنان است.

4- به فرزندان بیاموزیم که اعتماد به نفس با توکل بر خدا با توانایی فردی حاصل می شود و به او یادآوری کنیم که می تواند انسان بزرگی باشد.

5- داشتن برنامه غذایی سالم و نشاط بخش و خواب و استراحت حتماً در برنامه دانش آموز قرار گیرد، چرا که نخوردن صبحانه و خسته و خواب آلوده بودن باعث می شود دانش آموز نتواند از پاسخگویی به سوالات امتحان برآید. 

در پایان باید بدانید که توکل به خدا، تلاش و برنامه ریزی در مطالعه ضامن موفقیت شما خواهد بود.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

آغاز امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 99-98
 
آغاز امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 99-98
media-object

حسن ستاری

امیدوارم تمامی دانش آموزان مجموعه مدارس سرای دانش، بخصوص واحد حافظ در امتحانات نیمسال اول پیروز و سربلند باشند.