سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: مینا روستا

✅🔔فارسي
تدريس (يـ ) استثنا با داستان قايم باشك
هرگاه در كلمه اي اول مصوت (ايـ) (گروه نجات) شنيده شود و بعد صداي صامت (يـ ي)
يكي را مي نويسيم
يـ صامت پشت يـ قائم ميشه ولي در برعكس آن هر دورو مي نويسيم

✅سرمشق نويسي از كتاب نگارش
جمله سازي
نوشتن كلماتي كه نشانه (ش) دارند
جمله خواني و جمله نويسي
كامل كردن جمله هاي ناقص
جمله سازي در رابطه با تصاوير

✅🔔هنر
ساخت اوريگامي ماهي

✅🔔ورزش
در ابتدا بازي گروهي دور بزن برگرد انجام شد
و سپس بازي فوتبال را انجام دادند

 ✅صرف فعل ها تمرين شد
✅آشنايي با علامت هاي نگارشي (،ويرگول-علامت سوال؟ و دو نقطه:)
 ✅دیکته دفتری از نشانه (شـ ش) گفته شد و وفع اشكال انجام شد
✅🔔كاررياضي
انجام صفحات ٦٨،٧٠،٧١،٧٢

✅تكليف
انجام صفحه ٥٧ از دفتر مشق خلاق
+روان خواني برگه ي نشانه (ي)
درس دريا
 🎁🎈🎉🎊جشن تولد نريمان جان
با آرزوي بهترين ها براي نريمان عزيز

✅معاينه بينايي سنجي از عزيزان انجام شد.

 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران