سرای دانش

فعالیت های نهم دی ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نهم دی ماه پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان پرسش

پایه دوم سیمین دانشور، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

📑با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز  98/10/09 به شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول فارسی:

قصه گویی از درس مورچه اشک ریزان بازی و نمایش از درس ازهمه مهربانتر و تمرین روانخوانی درس، تدریس قسمت های واژه سازی و حالا تو بگو و بازیابی اطلاعات

📌زنگ دوم ریاضی:

تدریس صفحه ی 63 و تمرین ساعت و تدریس حذف حالت های نامطلوب در حل مساله

📌زنگ سوم علوم:

بارش اطلاعات دانش آموزان و گرفتن اطلاعات عمومی جهت آمادگی برای تدریس فصل اگر تمام شود و تدریس صفحات 54 و 55 وانجام ارزیابی عملکردی

📌زنگ چهارم هنر:

خوش نویسی(آموزش حروف الفبا)

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم کاردرکلاس:

تمرین املا در دفتر مشق و برگزاری دیکته پای تخته ای جهت آمادگی آزمون عملکردی املا

تکالیف امروز📚✏:

1)تمرین املا به صورت جای خالی و حروف جاافتاده و کلمات بی نقطه از درس ستایش تا آخر درس ازهمه مهربان تر.

2)حل کاربرگ املا