سرای دانش

فعالیت های نهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نهم دی ماه پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/10/09 شرح زیر می‌باشد.

در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار شد و برگه‌ها تحویل دانش آموزان شد.

لطفاً همگی برگه آزمون را روز بعد به صورت امضا شده همراه داشته باشند.

📌زنگ‌ اول فارسی:

تدریس ضرب با الگو و جمع، تدریس درس10فارسی.

📌زنگ دوم قرآن:

تدریس درس قرآن(انس با قرآن کریم 2 )، پرسش جدول ضرب

📌زنگ سوم هدیه های آسمانی:

تدریس درس عید مسلمانان، حل کتاب کار هدیه

📌زنگ چهارم علوم:

مرور علوم فصل 1 تا 8، حل کتاب کار

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم هنر و خلاقیت:

ادامه ی کلاس نقاشی و تکمیل نقاشی قبلی جهت کامل کردن پوشه کار هنر

تکالیف امروز📚✏:

1) فارسی: صفحه ی اول درس یار مهربان در دفتر نوشته شود.

2) کاربرگ ریاضی حل شود.

3) قرآن صفحه ی 50 مطالعه شود.

4) فردا ارزشیابی ریاضی از فصل 3 گرفته می شود. آمادگی جهت این ارزشیابی را داشته باشید.

5) ضرب 2 و 3 مطالعه وحفظ شود.