سرای دانش

فعالیت های نهم دی ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های نهم دی ماه در پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۰/۹به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز سه شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

📚 مباحث آزمون صبحانه روز سه شنبه :

📌هدیه های آسمانی

📌علوم

 👩🏫👭زنگ اول هدیه های آسمانی :

درس نهم تدریس شد و فعالیت های آن انجام شد .

🔬زنگ دوم علوم :

دبیر ابتدا درس ۶ را پرسید و سپس درس ۷ را تدریس کرد .

📚زنگ سوم قرآن :

درس جدید روان خوانی شد و کاربرگ قرآن پرسیده شد .

👩🏫زنگ چهارم مهارت :

 دانش آموزان و دبیر در مورد جرات حرف زدن در ارتباط با دیگران  صحبت کردند .

👩🏻🎨زنگ پنجم هنر و خلاقیت:

دانش آموزان به ادامه پروژه خوشنویسی پرداختند  .

📝تکالیف دانش آموزان :

📌درس ششم از کتاب کار علوم حل شود و فردا آورده شود .

📌درس ۱۰ و۱۱ مطالعات پرسیده می شود .

📌کاربرگ قرآن پرسیده می شود .

📌یادآوری: تکالیف ریاضی فراموش نشود

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، قربانی ، توبک ، رفاعی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی

فعالیت های نهم دی ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

فعالیت های نهم دی ماه در پایه چهارم دبستان پرسش