سرای دانش

تمرین مفهوم تقارن با چوب بستنی

آشنایی با مفهوم تقارن از طریق دست ورزی در کلاس دوم دبستان سعادت آباد

پازل شکل های آموزشی فرصتی است تا در مورد مفهوم تقارن با دانش آموزان صحبت کرد.
برای تدریس اشکال هندسی می توان از بازی آموزشی پازل شکل ها با چوب بستنی استفاده کرد.به این صورت که روی هر چوب بستنی می توان نصف یک شکل را رسم کرد و سپس هر جفت چوب بستنی را باهم جور کرد تا شکل کامل درآید.امروز دانش آموزان را گروه بندی کردیم و از آن ها خواستیم روی چوب بستنی ها شکل هایی را بکشند ،به طوری که نصف شکل روی یک چوب بستنی و نصف دیگر روی چوب بستنی دیگر باشد و  بررسی کنند ببینند چند شکل متقارن و چند شکل نامتقارن درست کرده اند.در آخر گروهی که بیشترین شکل متقارن را درست کرده بودند تشویق شدند.

تمرین مفهوم تقارن با چوب بستنی
 
تمرین مفهوم تقارن با چوب بستنی
 
تمرین مفهوم تقارن با چوب بستنی
 
تمرین مفهوم تقارن با چوب بستنی
 
آموزگار پایه دوم: مرضیه اعرابی
پشتیبان: سیده نسیم حسنی
media-object

مینا قاسمی

خانم اعرابی روش بسیار مناسبی برای آموزش مبحث تقارن در نظر گرفته اند.دانش آموزان در یادگیری مبحث تقارن با مشکل رو به رو هستند اما با این روش به خوبی این مفهوم را درک می کنند.

media-object

نگین اکبری فراهانی

روش خلاقانه کلاس شما در آموزش تقارن به دانش آموزان جالب بود.