سرای دانش

فعالیت های هفدهم دی ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم دی ماه پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان پرسش

پایه دوم سیمین دانشور، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

📑با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز  98/10/17 به شرح زیر می‌باشد:

📌زنگ‌ اول فارسی:

املا از درس دوستان ما، مرور درس از همه مهربانتر و پرسش کلاسی

📌زنگ دوم هدیه های آسمانی:

تدریس درس پدر مهربان، تدریس روز تولد حضرت علی و نسبت او با پیامبر همسر او، نظر پیامبر در مورد آن حضرت

📌زنگ سوم ریاضی:

تدریس صفحه های 68 و 69 کتاب درسی

📌زنگ چهارم ورزش

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم کاردرکلاس:

مور و مطالعه ی درس 1 تا 11 هدیه های آسمانی و پرسش و پاسخ امتیازی از دانش آموزان جهت آمادگی در ارزشیابی فردا

تکالیف امروز📚✏:

مرور و مطالعه ی هدیه های آسمانی از درس اول تا آخر درس 11