سرای دانش

فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/10/17 شرح زیر می‌باشد.

📌زنگ اول ریاضی:حل تمرین تقسیم و حل کتاب کار و پرسش جدول ضرب

📌زنگ دوم مطالعات اجتماعی:حل کتاب کار مطالعات اجتماعی

📌زنگ سوم فارسی:املا پاتخته ای

📌زنگ چهارم کاردرکلاس:حل کتاب کار ریاضی

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم ورزش:

بازی در حیاط مدرسه

تکالیف امروز📚✏:

1)کاربرگ هدیه های آسمانی حل شود.

2)جدول ضرب 2 و 3 پرسیده می شود.

3)مرور و مطالعه ی هدیه های آسمان از درس اول تا آخر درس11

فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش
 
فعالیت های هفدهم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش