سرای دانش

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز بیست و دوم دی ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان دخترانه پرسش

 ساعت ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ برگزاری آزمون صبحانه

نفر برتر آزمون صبحانه🎊🎉:

پریسا فرازمهر  

زنگ اول مطالعات اجتماعی👨👩👧👦 : پرسش و د‌وره کامل .

زنگ دوم فارسی📖: حل و رفع اشکال آزمون غیر حضوری.

زنگ سوم ریاضی🧮 : تدریس مبحث دوران.

زنگ چهارم زبان🔡

زنگ پنجم و ششم⛹‍♀:  تمرین و بازی والیبال در باشگاه .

تکالیف فردا دانش آموزان عزیزم 📚:

📌مطالعه درس مطالعات اجتماعی به منظور آمادگی برای ارزشیابی عملکردی نوبت اول

دبیران : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

پشتیبان : خانم مهسا نقوی

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه ششم دبستان پرسش