سرای دانش

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان پرسش

پایه سوم فروغ فرخ زاد ، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز 98/10/22 شرح زیر می‌باشد.

📌زنگ اول ریاضی: تدریس ریاضی تبدیل مسئله به مسئله های کوچک تر

📌زنگ دوم فارسی: تدریس درس نویسنده ی بزرگ و خواندن مجله ی رشد3

📌زنگ سوم ورزش: تمرینات ژیمناستیک

📌زنگ چهارم مطالعات اجتماعی: مرور و تمرین مطالعات اجتماعی جهت آمادگی در ارزشیابی فردا

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم کاردرکلاس: مرور و پرسش مطالعات اجتماعی جهت آمادگی در ارزشیابی فردا

تکالیف امروز📚✏:

1) جدول ضرب 1 تا 4 پرسیده می شود.

2) حل کاربرگ اجتماعی

3) حل کاربرگ ریاضی

4) مرور و مطالعه ی مطالعات اجتماعی جهت آمادگی در ارزشیابی پایانی نیم سال اول