سرای دانش

طناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیر

کلاس ششم و کلاس پنجم امرئز در مدرسه مسابقه طناب کشی و هندبال برگزار کردند

برگزاری مسابقه هندبال بین کلاس ششم یاس و لاله به همراه دبیر ورزش سرکارخانم مولائی

این مسابقه برای آماده شدن دخترانمان در مسابقات استانی انجام گرفته است

طناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیر
 
همچنین طبق بخشنامه ای که از آموزش پرورش اطلاع رسانی شده بود بین دانش آموزان مسابقه طناب کشی برگزار کردند و کلاس پنجمی ها در این مسابقه شرکت کردند
 
طناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیرطناب کشی و هندبال در سرای دانش الغدیر