سرای دانش

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان پرسش

پایه دوم سیمین دانشور، نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

📑با سلام خدمت اولیا گرامی، فعالیت‌های امروز  98/10/22 به شرح زیر می‌باشد.

📌زنگ‌ اول ریاضی: تدریس مبحث اندازه گیری صفحات 74 و 75 و 76

📌زنگ دوم ورزش: تمرینات ژیمناستیک

📌زنگ سوم پژوهش: حل تمرین از کتاب کار ریاضی

📌زنگ چهارم فارسی: انجام دیکته ی بی نقطه و دیکته غلط یابی در دفتر دیکته

📌زنگ پنجم زبان انگلیسی

📌زنگ ششم قرآن: مرور وپرسش علوم درس1 تا 7 جهت ارزشیابی علوم

تکالیف امروز📚✏:

  1. مرور و مطالعه ی علوم از فصل 1 تا آخر فصل 7 جهت آمادگی در ارزشیابی پایانی نیم سال اول