سرای دانش

فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

 با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۰/۲۲به شرح زیر می باشد :

 

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📖زنگ اول فارسی :دبیر شعر حفظی را از تک تک دانش آموزان پرسید و سپس ارزشیابی هفتگی گرفت .

🧮 زنگ دوم ریاضی : دبیر مبحث تقسیم بر عددهای دو رقمی را تدریس کرد .

📒زنگ سوم مطالعات : دبیر مباحث ارزشیابی فردا را دوره و رفع اشکال کرد .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻زنگ پنجم و ششم ورزش  :ابتدا دبیر مهارت های آمادگی جسمانی را به دانش آموزان توضیح داد و سپس به بازی پرداختند .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌درس ۱ تا ۹مطالعات اجتماعی خوانده شود .

📌صفحه  ۶۸ ریاضی حل شود (برای روز سه شنبه)

دبیران: خانم ها ریاضی ، باباشاهی، درخشان و رضائی

پشتیبان: خانم شیوا آقادائی