سرای دانش

فعالیت های بیست و دوم ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های بیست و دوم دی ماه پایه پنجم دبستان پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۰/۲۲به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دو شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

🧮 زنگ اول ریاضی :دبیر مبحث تقارن مرکزی را تدریس کرد .

📚زنگ دوم مطالعات اجتماعی :دبیر مباحث ارزشیابی فردا را دوره و رفع اشکال کرد .

📖زنگ سوم فارسی : فیلم کارتونی در کلاس تماشا شد .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻زنگ پنجم و ششم ورزش :ابتدا دبیر مهارت های آمادگی جسمانی را به دانش آموزان توضیح داد و سپس به بازی پرداختند .

🔏تکالیف دانش آموزان  :

📌درس ۱تا ۸ مطالعات اجتماعی خوانده شود .

📌صفحه های ۷۰ و ۷۱ و۷۲ کتاب ریاضی حل شود . (برای روز سه شنبه)

 

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی