سرای دانش

مشاوره مدیر با دانش آموزان

امروزه نیاز انسان به راهنمایی و مشورت با دیگران در تصمیم گیری ، انتخاب و بکار گیری راه حلهای مناسب در زندگی بر کسی پوشیده نیست.

 امروزه نیاز انسان به راهنمایی و مشورت با دیگران در تصمیم گیری ، انتخاب و بکار گیری راه حلهای مناسب در زندگی بر کسی پوشیده نیست. خصوصاً در سنینی که فرد ناچار به انجام انتخابهای مهمی است. مسلما چنین مشاوره‌ها و راهنمایی‌هایی کمک شایان توجهی در اقدامات درست و مناسب او خواهد داشت و از خطا رفتن راهها و تصمیمات نادرست جلوگیری خواهد نمود. بیشتر عدم موفقیتها ، شکست و در نیمه راه ماندنها ، ناشی از عدم داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع و انجام انتخابهای نادرست است. که از مهمترین دلایل ضرورت مشاوره درمدرسه می‌توان به علت‌های ذیل اشاره کرد:

مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته مشاغل

مشاوره تحصیلی در زمینه جلوگیری از افت تحصیلی

مشاوره تحصیلی در زمینه سرعت بخشیدن به فرآیند تحصیل و مطالعه

مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان باهوش

در مدارس سرای دانش اهمیت موارد فوق درک شده و برای آن برنامه ریزی شده است ازجمله مشاوره تخصصی با دبیر و پشتیبان و معاون آموزشی. مشاوره تخصصی با مدیر از ابتکارات جدید (امسال ) جناب آقای قلم چی بوده  که از چند جهت حائز اهمیت است یکی شناخت بیشتر مدیر از دانش آموزان  و ارتباط بیشتر با آنها و دوم شناخت بهتر نیازها و کمبود های آنها و ارایه راهکارو هدایت این عزیزان و آخری که بنظر بسیار مهم است گرفتن بازخورد از عملکرد مدرسه بوده و راهنمای مدیر برای هدایت سازمان تحت پوشش خود میباشد که این اتفاقهای بسیار زیبا در مجموعه حافظ درحال اجراست.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

مشاوره مدیر با دانش آموزان

مشاوره مدیر با دانش آموزان

مشاوره مدیر با دانش آموزان

مشاوره مدیر با دانش آموزان

media-object

حسن ستاری

جلسه بسیار مفید و متنوعی برای بچه ها بود، امیدوارم با توصیه های مدیریتی، دانش آموزان بتوانند در آینده بهترین تصمیم را بگیرند و موفق باشند.