سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

 با سلام گزارش امروز شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ :👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻🌸🌸🌸🌸
 🔔فارسی
نمونه سوالات فارسی رفع اشکال شد✔
 🔔ریاضی
پیک آدینه رفع اشکال شد و دانش آموزان مسائل ضرب را که طرح کرده بودند خواندند و بقیه دانش آموزان در دفتر نوشتند و حل کردند✔
کتاب کار ریاضی صفحه ۷۳ مسائل ضرب حل شد✔🌸
🔔هدیه های آسمانی
پرسش کتبی از ضرب و هدیه آسمانی (۳سوال از درس ۱۰،۱۱ )انجام شد✔
 🔔ورزش
دانش آموزان عزیز طناب زدن را تمرین کردند سپس به بازی فوتبال پرداختند✔
⚠⚠⚠از جلسه آینده به جای فوتبال آموزش والیبال شروع خواهد شد✔
🔔کاردر کلاس
دانش آموزان به مطالعه آزاد کتاب مورد علاقه خود پرداختند و حتی بعضی از دانش آموزان سعی کردند کتاب مورد علاقه خود را بنویسند✔

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

 

 

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران