سرای دانش

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

کلاس ششم نظام الملک، نام پشتیبان: خانم فرزانه نوری

🌹عرض سلام و روز به خیر🌹
شرح فعالیت های روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۵ را به اطلاع شما والدین گرامی میرسانم👇

📝در ابتداي روز آزمون صبحانه از درس نگارش و ریاضی برگزار شد.
برگه ها تصحیح و تحویل داده شد.✅

🔔فوتبال:
تمرین پشت پا انجام شد. سپس به بازی فوتبال پرداخته شد. همچنین دانش آموزان به طناب زدن نیز پرداختند.

🔔اجتماعی:
تدریس درس چهاردهم صورت گرفت. وقت آزاد به دانش آموزان برای انجام بازی داده شد.

🔔علوم:
انرژی ها، منابع انرژی، صورت های انرژی، ویژگی های انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر و انرژی کشسانی تدریس شد.

🔔هدیه:
درس یازدهم مبحث "راه تندرستی" تدریس شد. پاسخ پرسش ها نیز داده شد.

🔔قرآن:
روخوانی از صفحه ۵۳ صورت گرفت. پیام قرآنی صفحه ۵۴ بیان شد. مردان پارسی صفحه ۵۵ نیز تدریس شد.

از آقایان صحرائی، فلاح، بابازاده، عزیزی فر، شمس، امیدوار، میرزایی و عشق آبادی بابت تحویل تکلیف علوم ممنونم🙏💐💐💐💐

از آقایان میرزایی، مهدی زاده، فلاح، حسینی و شمس بابت تکمیل و تحویل به موقع  دفتر برنامه ریزی سپاسگزارم🙏🙏🙏

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

 

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران