سرای دانش

فعالیت های پنجم بهمن ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های پنجم بهمن ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۱/۵ به شرح زیر می باشد :

📚 مباحث آزمون صبحانه روز یک شنبه :

📌ریاضی

📌علوم

📌فارسی

📚 زنگ اول فارسی : دبیر صفحه های ۸۳ تا ۸۷ را تدریس کرد .

🔬زنگ دوم علوم :  دبیر و دانش آموزان برای ارزشیابی دوره کردند .

🔬زنگ سوم علوم : دبیر از دانش آموزان ارزشیابی کتبی گرفت .

📒زنگ چهارم پژوهش : دانش آموزان به تکمیل پروژه ساخت پل پرداختند .

🧮زنگ پنجم ریاضی  : تمرین های کتاب در کلاس حل و رفع اشکال شد .

🔏تکالیف دانش آموزان  :

📌صفحه های ۱۰۲ ،۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب کار ریاضی حل شود .

📌خلاصه درس نقش خرمندان نوشته سود .

📌فردا امتحان روان خوانی قرآن از دانش آموزان گرفته می شود .

📌درس های یک تا چهار مطالعات اجتماعی خوانده شود .

نام دبیر : خانم ها ریاضی ، رحمانی ، توبک ، باباشاهی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی