سرای دانش

فعالیت های پنجم بهمن ماه پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های پنجم بهمن ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۱/۵ به شرح زیر می باشد :

📚 مباحث آزمون صبحانه روز یک شنبه :

📌ریاضی

📌علوم

📌فارسی

🔬زنگ اول علوم :دبیر از دانش آموزان ارزیابی کتبی گرفت .

📚 زنگ دوم ریاضی :دبیر مبحث زاویه را تدریس کرد .

📒زنگ سوم فارسی : دبیر کتاب مسابقه کتاب خوانی را در کلاس برای دانش آموزان خواند .

👩🏫زنگ چهارم پژوهش : دانش آموزان به تکمیل پروژه پل پرداختند .

📖زنگ پنجم کار در کلاس :سوالات غیرحضوری ریاضی در کلاس حل شد و در پایان داستانی از شاهنامه خوانده شد .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌صفحه ۹۵ کتاب کار ریاضی حل شود .

📌لغات سخت درس فرمانده به همراه معنی نوشته شود .

📌فردا امتحان روان خوانی قرآن از دانش آموزان گرفته می شود .

📌از درس اول تا درس ۴ مطالعات اجتماعی خوانده شود .

نام دبیرها : خانم ها ریاضی ،باباشاهی، توبک ، رحمانی

نام پشتیبان : شیوا آقادائی

فعالیت های پنجم بهمن ماه پایه چهارم دبستان پرسش