سرای دانش

فعالیت های ششم بهمن ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های ششم بهمن ماه پایه پنجم دبستان پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۱/۶به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دو شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

🧮 زنگ اول  ریاضی : تمرین های مبحث زاویه حل شد .

📚زنگ دوم مطالعات اجتماعی : دبیر درس های ۱ تا ۴ را دوره کرد و سپس از دانش آموزان روان خوانی قرآن گرفت .

📖زنگ سوم فارسی : دانش آموزان تک تک خلاصه درس خود را خواندند .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻‍زنگ پنجم و ششم ورزش : ابتدا دبیر مهارت های آمادگی جسمانی را به دانش آموزان توضیح داد و سپس به بازی پرداختند .

🔏تکالیف دانش آموزان  :

📌صفحه های ۱۱۰ و ۱۱۱ کتاب کارریاضی حل شود .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان خانم شیوا آقادائی

فعالیت های ششم بهمن ماه پایه پنجم دبستان پرسش

فعالیت های ششم بهمن ماه پایه پنجم دبستان پرسش