سرای دانش

معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

در این گزارش دانش آموزان با معدل بالای 19 در امتحانات نیم سال اول معرفی می شوند.

امتحانات نیم سال اول به پایان رسید و دانش آموزان با عزمی راسخ ترم دوم را آعاز نمودند.

با شروع ترم دوم و برگزاری جلسات 3 نفره با حضور اولیا گرامی دانش آموزان، کارنامه های نیم سال اول آماده و به اولیا تحویل داده شد.

در این خبر دانش آموزان با معدل 19 به بالا معرفی می شوند.

برای تمام دانش آموزان پرتلاش سرای دانش در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامت را داریم.

معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

 

معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول
 
معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول
 
معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول
 
معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول
 
معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول