سرای دانش

تدریس مهارت های زندگی

درس مهارت های زندگی ( روابط بین فردی ) ( عضویت در گروه )

درس مهارتهای زندگی
روابط بین فردی(عضویت در گروه)

مهارت روابط بین فردی باعث می‌شود که فرزندتان در آینده در رابطه با دیگران بتواند درست رفتار کند. به این معنا که رابطه دوستانه با آنها برقرار سازد و نیز بتواند آن رابطه را حفظ کند که این امر سلامت اجتماعی وی را تأمین می‌کند. همچنین، موجب برقراری ارتباط خوب با اعضای خانواده می‌شود.

از طرف دیگر، این مهارت وی را قادر می‌سازد که در مواقع لزوم، یک رابطه را به شکلی سازنده به پایان برساند.

در بهبود مهارت روابط بین‌فردی کودک در خانواده، دوستان نقش بسیار مهمی دارند. این مهارت سبب افزایش عزت نفس در فرزندتان خواهد شد. کودکان با توجه به الگوهای اجتماعی شدن، این مهارت را می‌آموزند و با حمایت عاطفی می‌توانند در آینده با وجود این مهارت با استقلال کافی زندگی کنند.

به کمک این مهارت، کودک خواهد توانست انتظارات و توقعات منطقی خود را بیان کند، در زمان لازم «نه» بگوید و رفتاری جرأتمندانه داشته باشد.جرأتمندی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهارت روابط بین‌فردی نقش بسیار مهمی در روابط افراد ایفا می‌کند. برای مثال سبب احساس مثبت نسبت به 
خود می‌شود.
✍هدیه شیشه فر
دکتری تخصصی مشاوره
«واحد روانشناسی ملک»

تدریس مهارت های زندگی

 

تدریس مهارت های زندگی