سرای دانش

کلاس هنر هفتم و ساخت کارت پستال

ساخت کارت پستال در کلاس هنر واحد انقلاب

امروز 12 بهمن  دانش آموزان سر زنگ هنر کارت پستال تبریک روز مادر را به وسیله مقوا و انواع ربان ها با کمک مربی خود سرکار خانم مهدیس احمدی درست کردند

هر دانش آموز با ابتکار و خلاقیت خود طرحی را جهت کارت پستالش انتخاب کرد و سپس آن را روی کاغذ رنگی اجرا نمود و با چنین فعالیتهایی دانش آموزان میتوانند خلاقیت خود را شکوفا کنند و در تمامی مراحل زندگیشان این خلاقیت را بکار بندند.

.متن داخل کارت پستال را هر دانش آموز برای تبریک روز مادر داخل کارت خودش نوشت.

کلاس هنر هفتم و ساخت کارت پستال
کلاس هنر هفتم و ساخت کارت پستال
کلاس هنر هفتم و ساخت کارت پستال