سرای دانش

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم، نام پشتیبان: خانم اردی خانی

🌺با سلام خدمت اولیای گرامی:
گزارش امروز دانش آموزان را به خدمت شما عزیزان میرسانم:


🔔فارسی: پرسش کلاسی درس ۱۰ و ۱۱ انجام شد.
صفحات۸۶و۸۷ کامل گردید.

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران
🔔هنر: تمرین خوش نویسی با دانش آموزان


دانش آموزان عزیزی که در زنگ هنر و خوش نویسی فعال بودند و به خوبی خوش نویسی خود را انجام دادند.


🔔هدیه آسمانی:
تدریس درس یازدهم سرو بلند سامرا
تکمیل فعالیت های درس یازدهم
پرسش کلاسی از درس دهم


🔔 انشاء: نوشتن انشاء با موضوع آزاد

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

 

 

نفرات برتر آزمون صبحانه:
شایان کهنکیان
ماهان کهنکیان
محمدطاها محمدزاده
محمدآریا میربلوک
مانی امرایی
پویان رزاقی


آزمون صبحانه فردا:
فارسی: معنی لغات و شعر درس ۹،۱۰،۱۱

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداراندانش آموزانی که درس هدیه را در آزمون راهبردی ۱۰۰ زده اند.