سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: خانم روستا

باسلام و احترام فعاليت دانش آموزان عزيز


✅🔔ورزش
اموزش مقدماتی زدن پل(ژیمناستیک)


✅🔔فارسي
تدريس (ـُ) استثنا از طريق داستان گويي
داستان سازي در مورد كلماتي كه (ـُ) استثنا دارند
جهت تثبيت بهتر كلمات
قوانين مربوط به كلمه هايي كه (ـُ) استثنا دارند


✅كلمه خواني از كتاب نگارش
كلمه نويسي از كتاب نگارش
نوشتن نام تصاوير
مرتب كردن كلمه هاي در هم ريخته


✅🔔رياضي
مرور محور و جمع ٢تا٢تا و آمادگي براي اعداد زوج و فرد
اندازع گيري غير استاندارد
تمرين جمع با چوب خط و ذهني
حل تمرين از كتاب رياضي
بيست و سومين املاي دفتري از نشانه (ج) به عزيزان گفته شد.


✅🔔كار رياضي
صفحات ١٠٤،١٠٥،١٠٦،١٠٧
با هدف آشنايي با دسته بندي كردن اشيا به دسته هاي مساوي
تشخيص دسته هاي ١٠تايي و يكي


✅تكليف
انجام صفحه ي ٨٩ از دفتر مشق خلاق

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

 

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران