سرای دانش

فعالیت های سیزدهم بهمن ماه پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های سیزدهم بهمن ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

 با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۱/۱۳ به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📖زنگ اول فارسی : دبیر به دانش آموزان املا گفت .

🧮 زنگ دوم ریاضی : تمرین های کتاب درسی حل شد .

📒زنگ سوم مطالعات : آزمون روز جمعه رفع اشکال شد .

📰زنگ چهارم زبان

🏻زنگ پنجم و ششم ورزش : ابتدا دبیر مهارت های آمادگی جسمانی را به دانش آموزان توضیح داد و سپس به بازی پرداختند .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌از روی برگه امتحان ریاضی یکبار نوشته و حل شود .

📌۱۵ تا لغت سخت به همراه معنی از درس همای رحمت و فرمانده دل ها نوشته شود .

📌۵ تا ضرب سه رقمی در سه رقمی و ۵ تا تقسیم بر عددهای دورقمی بنویسید .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی