سرای دانش

فعالیت های سیزدهم بهمن ماه پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های سیزدهم بهمن ماه پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۱/۱۳ به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📣لطفا همگی برگه آزمون صبحانه را روز دو شنبه به صورت امضا شده همراه داشته باشند .

🧮 زنگ اول ریاضی :تمرین های کتاب درسی حل شد .

📚زنگ دوم مطالعات اجتماعی :آزمون جمعه رفع اشکال شد .

📖زنگ سوم فارسی : درس گذشته دوره و پرسش شد .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻زنگ پنجم و ششم ورزش :ابتدا دبیر مهارت های آمادگی جسمانی را به دانش آموزان توضیح داد و سپس به بازی پرداختند .

🔏تکالیف دانش آموزان  :

📌صفحه های ۸۴ و ۸۵ کتاب کارریاضی حل شود .

📌صفحه های ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ کتاب کار ریاضی حل شود .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی