سرای دانش

فعالیت های چهاردهم بهمن در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهاردهم بهمن ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان دخترانه پرسش

نفرات برتر آزمون صبحانه 🌸: آدرینا اسپیار ـ مژگان عبدالمطلبی ـ مهراوه حسین مردی 

زنگ اول علوم🧪: پرسش فصل ورزش و نیرو ۲ و روخوانی از کتاب

زنگ دوم هدیه های آسمانی🕌 : تدریس درس ۱۰ هدیه های آسمان  .

زنگ سوم هنر و خلاقیت🎨 : پروژه خطاطی با قلم و مرکب .

زنگ چهارم قرآن🎇 : ادامه تدریس هدیه های آسمان درس ۱۰  .

زنگ پنجم مهارت های زندگی :بازی با دانش آموز به منظور همکاری گروهی  .

زنگ ششم زبان🔡

برنامه مطالعاتی و تکالیف دانش آموزان عزیز📚:

📌مطالعه درس ورزش و نیرو ۲ علوم و حل کتاب کار علوم تا انتها درس ورزش و نیرو ۲

📌پرسش درس ۱۰ هدیه های آسمان

📌مطالعه اشتباهات و نزده های آزمون ۱۱ بهمن ( آمادگی برای آزمون کار در کلاس)

وسایل کار و فناوری حتما آورده شود.

نام دبیران : خانم ها توبک ـ درخشان ـ قربانی ـ رفاعی

نام پشتیبان : خانم مهسا نقوی