سرای دانش

نقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیر

دانش آموزان هر کلاس در زنگ هنر موضوع نقاشی این هفته خود را به دهه فجر و ۲۲ بهمن اختصاص دادند.

وقتی به روز های خاطره انگیز دهه فجر نزدیک میشویم تکالیف و کارهای فوق برنامه دانش آموزان هم رنگ و بوی انقلاب میگیرد. سرود های دسته جمعی با آهنگ های نوستالژیگ زمان انقلاب ، تئاتر های طنز مربوط به زمان شاه ، کاردستی و روزنامه دیورای ۲۲ بهمن و انشا به مناسبت پیروزی انقلاب  در بهمن ۵۷ و مهم تر از همه نقاشی دهه فجر و ۲۲ بهمن جزء تکلایف و فوق برنامه دانش آموزان و به عبارت بهتر اولیای دانش آموزان است.

موضوع این نقاشی ها شامل این موارد است :

  1. نقاشی دهه فجر
  2. نقاشی ۲۲ بهمن
  3. نقاشی تظاهرات مردم در ۲۲ بهمن
  4. نقاشی بازگشت امام در ۱۲ بهمن
  5. نقاشی های کودکانه از ۲۲ بهمن
  6. تصویر سازی های زیبا از ۲۲ بهمن و دهه فجر
  7. کاریکارتور های ساده و کودکانه مربوط به دهه فجر
  8. رنگ آمیزی کودکانه برای ۲۲ بهمن
  9. رنگ آمیزی کودکانه برای ۱۲ بهمن و بازگشت امام
  10. رنگ آمیزی کودکانه برای دهه فجر و تظاهرات مردم
نقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیر
نقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیرنقاشی با موضوع 22 بهمن در سرای دانش الغدیر