سرای دانش

تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی

تقویت و تمرین جدول ضرب و تقسیم اعداد با استفاده از پازل آموزشی در زنگ کار در کلاس

بازی‌های آموزشی، برای تقویت و رشد قوای حسی و ذهنی کودک است.

آنچه در بازی‌های آموزشی مورد نظر است، چگونگی استفاده از بازی در رشد قوای حسی و حرکتی و به فعالیت وا داشتن کودک از طریق تمرین با وسایل بازی است. از جمله بازی‌های آموزشی می‌توان از بازی‌های دستی مثل پازل نام برد. نظارت مربیان و والدین در بازی‌های آموزشی بسیار با اهمیت و حساس است اما میزان این نظارت باید تا حدودی محدود باشد. با اینکه هدف از انجام بازی‌های آموزشی، بیشتر آموزش است تا بازی. اما جنبه بازی گونه بودن آن باید حفظ شود. پازل‌ها با توجه به ماهیتی که دارند. قدرت تمرکز، تفکر خلاق و منطقی را در کودکان افزایش داده و کودکان را وادار به تفکر می‌کنند. کودک با تمرکز روی پازل به راحتی قطعه‌ها را جابجا کرده و آن را حل می‌کند.

تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی

تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی

یکی از موارد با اهمیت در آموزش ریاضی، جدول ضرب است. زمانیکه دانش آموز جدول ضرب را خوب یاد نگرفته باشد در بسیاری از عملیا ت ریاضی مثل ضرب ، تقسیم اعداد چند رقمی دچار مشکل خواهد شد،به این دلیل باید از روش های مختلف آموزشی استفاده کرد .برای آموزش جدول ضرب می توان پازل های آموزشی تهیه کرد.

امروز در زنگ کار در کلاس ریاضی کلاس سوم یاس، با هدف تقویت و تثبیت موثرتر جدول ضرب اعداد و تقسیم در ذهن دانش آموزان از بازی آموزشی پازل استفاده شد. به این صورت که در یک برگه در خانه های پازل، حاصل ضرب و تقسیم اعداد نوشته شد و در برگه دیگر، عامل های ضرب و تقسیم نوشته شد و دانش آموزان باید با استفاده از ذهن خود تکه های مربوط به هر پازل را با حل آن، در جای مناسب بچسبانند. به این صورت علاوه بر کنار هم قرار دادن پازل با استفاده از پاسخ به ضرب و تقسیم ها پازل خود را کامل می کنند.

تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی

تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی
تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی
تقویت جدول ضرب دانش آموزان با پازل آموزشی

پشتیبان: الناز مرادی