سرای دانش

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم، نام پشتیبان: خانم نوری

🌹عرض سلام و وقت به خیر🌹
شرح فعالیت های روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ را به اطلاع شما والدین گرامی میرسانم👇
 📝در ابتداي روز آزمون صبحانه از درس ریاضی برگزار شد.
برگه ها تصحیح و تحویل داده شد.✅
❗پاسخ های درست باید در برگه نوشته شود و فردا تحویل داده شود.
 🔔ورزش:
دانش آموزان به بازی جذاب فوتبال پرداختند.
🔔اجتماعی:
کتاب کار درس ۱۳ حل شد.
فعالیت های درسی ۱۳، ۱۴ و ۱۵ حل شود.
روز چهارشنبه پرسش از درس پانزدهم صورت می گیرد.
🔔علوم:
فکر کنید صفحه ۷۲ حل شد. توضیحاتی درباره انواع اهرم داده شد. گفت و گو کنید ، فکر کنید و شگفتی های آفرینش صفحه ۷۵ حل و بیان شد.
🔔هدیه:
فعالیت های درس ۱۲ کامل حل شد. درس ۱۳‌ مبحث " عید مسلمانان" روخوانی شد.
🔔قرآن:
روخوانی از آیات درس دهم انجام شد.
فعالیت های صفحه ۶۴ نیز حل شد.
 از آقایان مهدی زاده، شمس، شیخ زاده، حسینی، فلاح، بابازاده بابت تحویل به موقع دفتر برنامه ریزی تشکر میکنم.
سایر دانش آموزان نیز لطفا در تحویل دفتر برنامه ریزی جدیت بیشتری داشته باشند.

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

 

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران